Mimo trudnej sytuacji związanej z trwającym stanem epidemicznym w naszym kraju, przy determinacji wykonawcy i inwestora oraz przy sprzyjającej pogodzie prace na budowie w miejscowości Krzywaczka wkroczyły w końcową fazę. Wykonane zostały w całości chodniki, skrzyżowanie dróg nr K1939 i K1940 otrzymało nowy kształt – ronda trzywylotowego a na jezdni wbudowywane są aktualnie nowe warstwy nawierzchni bitumicznych. Z przewidzianego do zrealizowania zakresu pozostanie jeszcze oznakowanie poziome i pionowe oraz prace porządkowe. Zaangażowanie wszystkich w realizację tej budowy oraz utrzymująca się dobra pogoda pozwala sądzić, że jej zakończenie nastąpi wkrótce a nowe odcinki przebudowanych dróg wraz z nową nawierzchnią jezdni, chodnikami, odwodnieniem i rondem zostaną mimo wszelkich trudności zakończone w terminie a mieszkańcy i podróżni będą mogli korzystać z dróg K939 i K1940 bez utrudnień.

Rozpoczęły się prace remontowe ok. 750-cio metrowego odcinka ulicy Jagiellońskiej w Dobczycach. Roboty obejmują remont nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych oraz odwodnienia. Zakończenie prac - w przyszłym roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 605 tyś zł pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego

Wartość robót: ok. 1 007 tyś zł.

Zakończyły się prace na drodze powiatowej nr K1935 w miejscowości Jasienica. Roboty obejmowały rozbiórkę starego mostu i budowę w jego miejsce nowego obiektu mostowego o klasie nośności B. Przebudowane zostały również dojazdy do nowego obiektu mostowego po obu jego stronach o łącznej długości blisko 1 km. Inwestycja współfinansowana była ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1 991 234 zł. Pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 3 921 tyś zł.

 

Zakończyły się prace konserwatorskie przy kapliczce przy ulicy 3-go Maja. Obiekt ten to powstała w 1864 roku kapliczka słupowa z figurą Chrystusa Frasobliwego. Prace sfinansowane zostały ze środków Powiatu Myślenickiego oraz pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Małopolskie w ramach konkursu „Małopolska Pamięta - zachowanie zabytkowych miejsc pamięci narodowej i martyrologii” w wysokości 12 500 zł.

Wartość robót: ok. 40 tyś zł.

Mocno wyeksploatowany odcinek drogi powiatowej nr K1931 w miejscowości Kornatka o długości blisko 0,5 km zyska nową nawierzchnię i pobocza. Roboty obejmują wbudowanie nowej nawierzchni o szerokości 5,5 m oraz wykonaniu poboczy. Planowane jest zakończenie prac jeszcze w tym roku. Inwestycja realizowana jest w całości ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 160 tyś zł.

Przy drodze powiatowej Myślenice – Wiśniowa w miejscowości Lipnik w okolicach skrzyżowania z inną drogą powiatową nr K1924 Lipnik – Kobielnik, powstała zatoka autobusowa wraz z ok. 150-cio metrowym odcinkiem chodnika.

Wartość robót: ok. 98 tyś zł.

Zakończył się remont tzw. „chudego” mostu w miejscowości Stróża. Na płycie pomostowej wykonano izolację przeciwwilgociową oraz nową nawierzchnię jezdni. Poręcze zostały poddane piaskowaniu, a następnie pomalowano je zabezpieczając przed korozją.

Wartość robót: ok. 95 tyś zł.

Zakończyła się budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka. Przy drodze powiatowej nr K1925 w miejscowości Węglówka powstał chodnik dla pieszych o dł. ok 220 m, który jest kolejnym etapem i jednocześnie kontynuacją zakończonej w październiku budowy 440- sto metrowego odcinka chodnika.

Wartość robót: ok. 180 tyś zł.

Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr K1951. Przewidziane na ten rok prace związane z budową chodników zakończyły się.  W przyszłym roku, na przebudowywanym odcinku drogi wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni i docelowe oznakowanie. Zakończenie prac - w przyszłym roku. Inwestycja uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 804 tyś zł pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego

Wartość robót: ok. 1 340 tyś zł.

Przedmiotem zakończonej inwestycji było wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym doświetleniem na północnej jezdni ul. J. Słowackiego, w rejonie włączenia ul. Żwirki i Wigury i mostu na pot. Bysinka. Zainstalowany zestaw obejmuje dwa aktywne znaki D-6 w kasetonach wraz ze świetlną, pulsującą sygnalizacją ostrzegawczą, lampy typu LED doświetlające jednokierunkową jezdnię i rejon samego przejścia, oraz przyłącz. Inwestycja kosztowała ok. 47 tyś zł z czego ok. 27 tyś zł to środki Powiatu Myślenickiego, a pozostałe 20 tyś zł to pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań pn: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych” w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych.

Wartość robót: ok. 47 tyś zł.

Przy drodze powiatowej nr K1950 Siepraw – Grabie w miejscowości Siepraw powstaje chodnik o długości ok. 160 m. Przebudowa drogi oprócz chodnika obejmuje również elementy odwodnienia drogi.

Wartość robót: ok. 130 tyś zł.