Dobiegły końca prace w Sieprawiu. Przebudowany został odcinek drogi powiatowej nr K1951 w miejscowości Siepraw, o długości ok. 985 m. W ramach tej inwestycji przebudowana została jezdnia, wykonano poszerzenia jezdni, peron przystankowy, przebudowane zostały pobocza na chodnik z kostki betonowej, zjazdy oraz odwodnienie drogi. Miejsca niebezpieczne wyposażono w bariery energochłonne oraz wykonano oznakowanie poziome. Inwestycja podzielona została na dwa zadania obejmujące wykonanie nawierzchni i chodników. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %, pozostałe 40 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 1 340 tyś zł.

Dodatkowo ze środków Powiatu Myślenickiego wykonano nową nawierzchnię jezdni na docinku ok. 0,3 km od przebudowanego odcinka do granicy powiatu.

14 maja 2020 roku przekazano teren budowy wykonawcy a 10 czerwca (w środę przed świętem Bożego Ciała) odbył się końcowy odbiór. Mniej jak cztery tygodnie trwała budowa, której efektem jest lewostronny chodnik o długości ok 0,5 km przy drodze powiatowej nr K1989 – ulica Sportowa w Sułkowicach. Kolejna droga powiatowa wyposażona na całej swojej długości w chodnik. Teraz piesi mogą korzystać z chodnika od drogi wojewódzkiej do granicy miasta. Inwestycja Powiatu Myślenickiego zrealizowana przy udziale finansowym Gminy Sułkowice (finansowanie 50/50).


Wartość robót: ok. 282 tyś zł.

 

Nagłe wezbrania rzeki Stradomka i potoków Niedźwiadek, Suszanka i Zasanka jakie miały miejsce w czerwcu i w sierpniu 2020 roku były powodem zniszczeń i utrudnień na drogach powiatu myślenickiego. W efekcie, ze względu na charakter i rozmiar zniszczeń, sześć miejsc na drogach powiatowych wymagało zamknięcia dla ruchu:
- na drodze K1924 Pcim-Mała Sucha-Węglówka w m. Węglówka (za kościołem) dwa odcinki gdzie korpus drogi został rozmyty,
- na drodze K1924 Pcim-Mała Sucha-Węglówka w m. Pcim (na moście na pot. Suszanka) gdzie wody potoku zniszczyły umocnienia brzegowe i niebezpiecznie podmyły przyczółek mostu,
- na drodze K1925 Wiśniowa - Węglówka w m. Węglówka gdzie wody pot. Niedźwiadek podmyły przyczółek mostu i przerwały drogę,
- na drodze K1626 Kasinka Mała-Węglówka-Kasina Wielka w m. Węglówka gdzie również pot. Niedźwiadek opuścił dotychczasowe koryto i rozmył korpus drogi na ponad stumetrowym odcinku w okolicach mostu,

W miejscowości Krzywaczka na drodze powiatowej nr K1938 dobiegają końca prace przy chodniku. W wyniku przebudowy odcinka drogi powiatowej o dł. ok. 0,35 km powstanie nowy chodnik z kostki betonowej wraz z odwodnieniem. Inwestycja realizowana jest we współpracy Powiatu Myślenickiego z Gminą Sułkowice w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych.

Wartość robót: ok 250 tys. zł.

 

Trwa remont odcinka drogi powiatowej nr K1943 w miejscowości Krzyszkowice o dł. ok 1,8 km. Odcinek ten stanowi uzupełnienie pomiędzy przebudowywanymi obecnie skrzyżowaniami z odcinkami drogi powiatowej K1943 w miejscowościach Krzyszkowice i Siepraw. Remont obejmie nawierzchnię jezdni, poboczy, chodnika, odwodnienia oraz likwidację tzw. przełomów w jezdni. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50 % kosztów kwalifikowalnych, pozostałe 50 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 1 mln 375 tys. zł

 

Przy wsparciu finansowym ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przebudowane zostaną kolejne trzy obiekty mostowe w ciągach dróg powiatowych. Na pierwszym z nich zlokalizowanym w ciągu drogi powiatowej nr K1685 w miejscowości Tokarnia (przy skrzyżowaniu z inną drogą powiatową nr K1921 Tokarnia – Bogdanówka prace już się rozpoczęły. Pozostałe dwa obiekty to most w centrum Tokarni w ciągu tej samej drogi powiatowej nr K1685 oraz most na ul. Wolności w Sułkowicach będącej odcinkiem drogi powiatowej nr K1935 Myślenice – Bysina – Sułkowice. Teren budowy został przekazany Wykonawcy, który przystąpił do organizacji placu budowy i samych robót. Każdy z przebudowanych obiektów będzie spełniał standardy z zakresu nośności, parametrów użytkowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Wartość robót: ok. 2 mln zł.
Dofinansowanie uzyskane ze środków rezerwy subwencji ogólnej to: 915 tys. 833 zł.

 


W czwartek 4 czerwca 2020 roku odbył się końcowy odbiór zrealizowanego zadania. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr K1940 z drogą nr K1939 została zakończona. Całość: rondo wraz z połączonymi z nim odcinkami jezdni z chodnikami mają ostateczny kształt, i co trzeba przyznać bardzo dobrze wpisuje się w krajobraz. Inwestycja  dofinansowana  z Funduszu Dróg Samorządowych i kosztowała (w tys. zł) 985 873 zł.

Finansowanie:

585 543 tys. zł – Fundusz Dróg Samorządowych

240 330 tys. zł – Powiat Myślenicki

160 000 tys. zł – Gmina Sułkowice

Rozpoczął się remont ulicy Parkowej na Zarabiu na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do mostu na pot. Kobylak. Remontowany odcinek ma długość ok. 0,6 km, obejmuje, frezowania starej nawierzchni, wbudowanie nowej nawierzchni, regulację wysokościową pokryw studni i wpustów ulicznych. Koszt remontu, finansowany ze środków Powiatu Myślenickiego to ponad 150 tys. zł.

Jutro tj. 02.06.2020 r. (wtorek)  należy liczyć się z utrudnieniami w tym rejonie. Ponadto - co ważne - w godzinach przedpołudniowych 9 – 12 odcinek pomiędzy ul. Malinową a ul. Leśną będzie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów. Na pozostałej części ruch lekki będzie odbywał się po wyznaczonych objazdach. Prosimy zwracać uwagę na oznakowanie, kierujących ruchem oraz o wyrozumiałość i rozwagę. Dziękujemy.

7 maja 2020 roku podpisano umowę, 14 maja 2020 roku przekazano teren  budowy wykonawcy, który przystąpił do organizowania sobie placu budowy i rozpoczął roboty budowlane. Efektem inwestycji Powiatu Myślenickiego realizowanej z udziałem finansowym Gminy Sułkowice (finansowanie 50/50) ma być wkrótce ok. 0,5 km nowego chodnika wraz z odwodnieniem.

Wartość robót: ok. 282 tyś zł.

W ramach bieżącego utrzymania rozpoczęły się prace remontowe na moście w miejscowości Rudnik gmina Sułkowice. Roboty obejmą zabezpieczenie antykorozyjne stalowych barier na samym moście jak i sąsiadującej z nim stalowej kładki dla pieszych, montaż fragmentu bariery energochłonnej przy dojeździe do mostu oraz ogólne prace porządkowe na obiekcie. Prace odbywają się bez utrudnień tzn. bez czasowych zamknięć dla ruchu.

Trwa końcowy etap przebudowy drogi powiatowej nr K1951. Wzdłuż wybudowanych w ubiegłym roku chodników wbudowywane są nowe warstwy nawierzchni jezdni. Do wykonania pozostało dosypanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego oraz prace porządkowe.