Ruszyły prace w miejscowości Krzywaczka. Swoim zakresem  obejmują przebudowę odcinka drogi powiatowej nr K1940 w miejscowości Krzywaczka. Na odcinku o długości ok. 370 m wykonane zostaną chodniki z kostki bet. wraz z odwodnieniem oraz przebudowane zostaną istniejące zjazdy. Ponadto odcinek ten zyska nową nawierzchnię bitumiczną, a skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1939K przebudowane zostanie na rondo. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %, pozostałe 40 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 986 tyś zł.