Rozpoczęły się prace w Sieprawiu. Przebudową został objęty odcinek drogi powiatowej nr K1951 w miejscowości Siepraw, o długości ok. 985 m. W ramach tej inwestycji przebudowana zostanie jezdnia, wykonane zostaną poszerzenia jezdni, peron przystankowy, przebudowane zostaną pobocza na chodnik z kostki oraz zjazdy wraz z istniejącym odwodnieniem. Inwestycja podzielona została na dwa zadania obejmujące wykonanie nawierzchni i chodników. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 60 %, pozostałe 40 % to środki Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 1 340 tyś zł.