Deklaracja dostępności Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach

Wstęp Deklaracji

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zdp-myslenice.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach

Adres korespondencyjny: ul. Przemysłowa 6, 32-400 Myślenice

Telefon: +48 12 272-17-33

Fax: +48 12 312-73-14

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej: 2004-01-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2009-11-12

Strona internetowa www.zdp-myslenice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-26 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • podwyższony kontrast tryb czarno-biały
  • podwyższony kontrast tryb czarno-żółty
  • podwyższony kontrast tryb żółto-czarny
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • mapa strony,
  • czytnik artykułów.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podwykonawcę ZDP Myślenice.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Artur Nowak

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telefon: +48 12 272-17-33 (dotyczy powiadomień o braku dostępności cyfrowej oraz żądań zapewnienia dostępności cyfrowej)

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

W zakresie dostępności architektonicznej:

Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada parking dla petentów, nie ma wydzielonych miejsce parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie budynku istnieje możliwość poruszania się osób niepełnosprawnych z psem przewodnikiem.