Rozpoczęły się prace remontowe ok. 750-cio metrowego odcinka ulicy Jagiellońskiej w Dobczycach. Roboty obejmują remont nawierzchni jezdni, chodnika dla pieszych oraz odwodnienia. Zakończenie prac - w przyszłym roku. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 605 tyś zł pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego

Wartość robót: ok. 1 007 tyś zł.