W ramach bieżącego utrzymania rozpoczęły się prace remontowe na moście w miejscowości Rudnik gmina Sułkowice. Roboty obejmą zabezpieczenie antykorozyjne stalowych barier na samym moście jak i sąsiadującej z nim stalowej kładki dla pieszych, montaż fragmentu bariery energochłonnej przy dojeździe do mostu oraz ogólne prace porządkowe na obiekcie. Prace odbywają się bez utrudnień tzn. bez czasowych zamknięć dla ruchu.