RĘCZNE I MECHANICZNE OCZYSZCZANIE ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA MYŚLENICE

 

Link do postępowania

Koszenie poboczy i zieleńcy dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2024 r.

 

Link do postępowania

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2024 r.

 

Link do postępowania

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2024 r.

 

Link do postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji związanych z przebudową infrastruktury drogowej ZRiD

 

Link do postępowania

Informacja o kwocie

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 – gmina Myślenice-południe, miasto Myślenice i gmina Pcim

 

Link do postępowania

Przebudowa dróg powiatowych wraz z przejściami dla pieszych w ramach RFRD

 

Link do postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr K1944 Borzęta – Gorzków w km 5+980 – 6+460 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową K1952 w miejscowości Czechówka i Siepraw

 

Link do postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 0+105,00 - 1+100,60 w miejscowości Osieczany

 

Link do postępowania