Przebudowa drogi powiatowej nr K1921 Tokarnia – Bogdanówka w km 5+600 – 5+798

 

Link do postępowania

Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania pn.: Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1948 w km 3+020 – 3+110 w m. Siepraw, gmina Siepraw

 

Link do postępowania

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i infrastruktury drogowej na drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego

 

Link do postępowania

RĘCZNE I MECHANICZNE OCZYSZCZANIE ULIC POWIATOWYCH NA TERENIE MIASTA MYŚLENICE

 

Link do postępowania

Koszenie poboczy i zieleńcy dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2024 r.

 

Link do postępowania

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego na drogach powiatowych powiatu myślenickiego w 2024 r.

 

Link do postępowania

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w 2024 r.

 

Link do postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji związanych z przebudową infrastruktury drogowej ZRiD

 

Link do postępowania

Informacja o kwocie

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 – gmina Myślenice-południe, miasto Myślenice i gmina Pcim

 

Link do postępowania