Przebudowa drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 0+105,00 - 1+100,60 w miejscowości Osieczany

 

Link do postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr K1953 Brzączowice – Gorzków w km 3+877 – 4+110 w miejscowości Bieńkowice

 

Link do postępowania

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 - powiat myślenicki

 

Link do postępowania

Konserwacja i remont mostu o nr JNI 01016707 w ciągu drogi powiatowej nr K1687 Skomielna Czarna – Wieprzec w km 0+020 w miejscowości Skomielna Czarna

 

Link do postępowania

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i infrastruktury drogowej na drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego

 

Link do postępowania

Ręczne i mechaniczne oczyszczenie ulic powiatowych na terenie miasta Myślenice

 

Link do postępowania

Remont drogi powiatowej nr K1689 Stróża – Trzebunia, w pięciu odcinkach, w km 4+450 -4+500, 4+805 - 5+345, 5+345 - 5+445, 5+925 - 5+975 i 9+510 - 9+820, w miejscowości Trzebunia

 

Link do postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD związanych z przebudową infrastruktury drogowo-mostowej

 

Link do postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z przebudową infrastruktury drogowo-mostowej

 

Link do postępowania