Zakończył się pierwszy etap przebudowy drogi powiatowej nr K1951. Przewidziane na ten rok prace związane z budową chodników zakończyły się.  W przyszłym roku, na przebudowywanym odcinku drogi wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni i docelowe oznakowanie. Zakończenie prac - w przyszłym roku. Inwestycja uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie ok. 804 tyś zł pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego

Wartość robót: ok. 1 340 tyś zł.