W związku z uszkodzeniem przyczółka mostu nr JNI01016673 w m. Łęki (na granicy Łęki - Trzemeśnia) ruch pojazdów został ograniczony do ruchu wahadłowego kierowanego światłami. Obowiązują także ograniczenia tonażowe do 5t RMC wprowadzone na odcinku pomiędzy najbliższymi skrzyżowaniami, tj. z drogą gminną w m. Łęki prowadzącą w kierunku Kornatki i z drogą powiatową nr 1923 w m. Trzemeśnia prowadzącą do Poręby

Aktualizacja!

Uszkodzenia mostu okazały się poważniejsze niż przypuszczaliśmy. Zarząd Dróg Powiatowych został w tej sytuacji zmuszony do jego zamknięcie. O wszystkich podejmowanych decyzjach istotnych dla prawdopodobnie koniecznej przebudowy mostu będziemy informować na bieżąco.

 

 

 

 

ZDP zamierza wprowadzić objazd uszkodzonego mostu drogą nr K1933 Osieczany-Trzemeśnia. Niestety objazd nie pozwala na przepuszczenie samochodów z naczepą lub przyczepą.

ZDP informuje, że wykonawca rewitalizacji myślenickiego Rynku od 15 czerwca br. wprowadza oznakowanie czasowe zamykające wjazd na rynek ulicą Kościuszki. W ulicy Kościuszki zachowany zostanie ciąg pieszy. Pojazdy specjalne jak karetki, straż pożarna będą mogły wjechać od strony ulicy Kilińskiego lub alternatywnie fragmentem ulicy Sobieskiego od strony ronda. Za utrudnienia przepraszamy w imieniu Inwestora - Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.


UWAGA!

Poniżej przedstawiamy szkody popowodziowe na drogach powiatowych:

DROGI PRZERWANE:

 

 

 

 

UTRUDNIENIA W RUCHU:

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że prace prowadzone przy rewaloryzacji myślenickiego Rynku wejdą od 15 kwietnia w drugi etap. Będzie to skutkować istotną zmianą organizacji ruchu. Zamknięciu ulegnie część ulicy gminnej Jordana. Komunikacja pomiędzy ulicami Reja i Sobieskiego może się odbywać objazdem poprzez ulice Kasprowicza, Sienkiewicza i Traugutta. Na objeździe w części ulicy Sienkiewicza i w ulicy Traugutta zostaną aktywowane znaki B-36 zakazujące zatrzymywania się. W imieniu Inwestora Gminy Myślenice za utrudnienia przepraszamy. Planowany termin zakończenia tego etapu robót to 31 lipca br.

 

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Zarządu Dróg Powiatowych w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 17 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów w Zarządzie Dróg Powiatowych do odwołania.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z pracownikami Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Dyrektorem Zarządu lub Zastępcą Dyrektora Zarządu.

Bardzo proszę o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej  Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach.

Kontakt z poszczególnymi komórkami znajduje się na stronie internetowej: www.zdp-myslenice.pl w zakładce Kontakt.

Jerzy Grabowski
/-/ Dyrektor Zarządu