Przedmiotem zakończonej inwestycji było wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych wraz z dedykowanym doświetleniem na północnej jezdni ul. J. Słowackiego, w rejonie włączenia ul. Żwirki i Wigury i mostu na pot. Bysinka. Zainstalowany zestaw obejmuje dwa aktywne znaki D-6 w kasetonach wraz ze świetlną, pulsującą sygnalizacją ostrzegawczą, lampy typu LED doświetlające jednokierunkową jezdnię i rejon samego przejścia, oraz przyłącz. Inwestycja kosztowała ok. 47 tyś zł z czego ok. 27 tyś zł to środki Powiatu Myślenickiego, a pozostałe 20 tyś zł to pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadań pn: „Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych” w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach samorządowych.

Wartość robót: ok. 47 tyś zł.