W dniu wczorajszym rozpoczęły się roboty budowlane w miejscowości Węglówka na drodze powiatowej nr K1925 – relacji Wiśniowa - Węglówka. Prace będą polegały na wybudowaniu chodnika wraz z poszerzeniem jezdni na długości ok. 440 m.

Wartość robót: 390 000,00 zł.

pz.

W miejscowości Tokarnia - centrum na drodze K1685 – Pcim – Tokarnia – Jordanów, zostały zakończone prace związane z remontem nawierzchni bitumicznej na długości 280 m. Obecnie trwają prace związane z oznakowaniem poziomym tj. malowanie przejść dla pieszych i linii segregacyjnych. Wartość robót: ok. 121 000,00 zł.

W tym tygodniu rozpoczęły się prace w miejscowości Tokarnia na drodze powiatowej K1921 od skrzyżowania z drogą K1685 – Pcim -Tokarnia - Jordanów w stronę Skomielnej Czarnej. Zostanie wykonany nowy chodnik wraz z kanalizacją deszczową i poszerzeniem jezdni na długości 950m. Przewidywanie zakończenie prac do 15.10.2019r. Wartość robót ok. 635 000,00 zł.

Dobiegają końca prace związane z budową chodnika w miejscowości Siepraw - Kawęciny droga powiatowa K1947 na długości ok. 400 m wraz z dwoma zatokami autobusowymi. Wartość robót ok. 294 000,00 zł.

Trwają prace przy drodze K1935 w miejscowości Jasienica, Gmina Myślenice związane z rozbiórką i budową mostu wraz z przebudową dojazdów na odcinku ok. 1 km. Zakres drogowy polega na wykonaniu poszerzenia jezdni, chodnika z kostki betonowej wraz z odwodnieniem drogi. Wartość robót wynosi ok. 4 000 000,00 zł.

Obecnie trwają prace na drodze powiatowej K1960 Kawec -Gruszów na długości ok. 800 m od skrzyżowania K1961 miejscowość Kawec w stronę miejscowości Mierzeń. Prace polegają na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi tj. wycinka zakrzaczeń i oczyszczenie rowów. Wartość robót ok. 324 000,00 zł

W miesiącu sierpniu zostały wykonane bariery sprężyste ochronne przy następujących drogach powiatowych:

Droga K 1932 – w miejscowości Droginia na długości ok. 150 m,

Droga K 1922 – w miejscowości Tokarnia na długości ok. 600 m,

Droga K 1933 – w miejscowość Osieczany – Bulina na długości ok. 120 m,

Droga K 1685 - w miejscowości Pcim na długości ok. 100 m,

Droga K 1928 – w miejscowości Łęki na długości ok. 80 m,

Droga K 1928 – w miejscowości Osieczany na długości ok. 450 m,

Wartość całego zakresu wyniosła ok. 150 000,00zł