OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej RODO) informuje się, iż:

1)      Administratorem danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych, z siedzibą przy ul. Słowackiego 82 32-400 Myślenice, tel.: 12 272 17 33m adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Zarząd Dróg Powiatowych w celu:

-        realizacji zadań określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO,

-        wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa                 i instrukcji kancelaryjnej. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą przetwarzane do czasu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez czas niezbędny do realizacji zadania. Dane przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Zarząd Dróg Powiatowych             w Myślenicach.  Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie            i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości.

4)      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5)      Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych).

6)      Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

7)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

-        dostawcy systemów informatycznych i usług IT na rzecz Administratora,

-        operatorzy pocztowi i kurierzy,

-        banki w zakresie realizacji płatności,

-        podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy lub świadczenia usługi,

-        organy i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Pani/Pana danych osobowych.

8)      Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe z wyjątkiem danych osobowych fakultatywnych, których podanie jest dobrowolne.