Trwa końcowy etap przebudowy drogi powiatowej nr K1951. Wzdłuż wybudowanych w ubiegłym roku chodników wbudowywane są nowe warstwy nawierzchni jezdni. Do wykonania pozostało dosypanie poboczy, wykonanie oznakowania poziomego oraz prace porządkowe.