W dniu wczorajszym rozpoczęły się roboty budowlane w miejscowości Węglówka na drodze powiatowej nr K1925 – relacji Wiśniowa - Węglówka. Prace będą polegały na wybudowaniu chodnika wraz z poszerzeniem jezdni na długości ok. 440 m.

Wartość robót: 390 000,00 zł.

pz.