Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej nr K1935 w miejscowości Jasienica. Na dojeździe do mostu od strony Sułkowic wykonany został chodnik jednocześnie powstaje chodnik na dojeździe od strony Myślenic. Wykonywane są poszerzenia i elementy odwodnienia drogi. Na moście pojawiła się nowa płyta pomostu wraz z kapami chodnikowymi i deskami gzymsowymi.