Mimo trudnej sytuacji związanej z trwającym stanem epidemicznym w naszym kraju, przy determinacji wykonawcy i inwestora oraz przy sprzyjającej pogodzie prace na budowie w miejscowości Krzywaczka wkroczyły w końcową fazę. Wykonane zostały w całości chodniki, skrzyżowanie dróg nr K1939 i K1940 otrzymało nowy kształt – ronda trzywylotowego a na jezdni wbudowywane są aktualnie nowe warstwy nawierzchni bitumicznych. Z przewidzianego do zrealizowania zakresu pozostanie jeszcze oznakowanie poziome i pionowe oraz prace porządkowe. Zaangażowanie wszystkich w realizację tej budowy oraz utrzymująca się dobra pogoda pozwala sądzić, że jej zakończenie nastąpi wkrótce a nowe odcinki przebudowanych dróg wraz z nową nawierzchnią jezdni, chodnikami, odwodnieniem i rondem zostaną mimo wszelkich trudności zakończone w terminie a mieszkańcy i podróżni będą mogli korzystać z dróg K939 i K1940 bez utrudnień.