Została zakończona budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1947 w miejscowości Siepraw – Kawęciny na długości ok. 400 m.

Wartość robót: 294 000,00 zł.

pz.