Mocno wyeksploatowany odcinek drogi powiatowej nr K1931 w miejscowości Kornatka o długości blisko 0,5 km zyska nową nawierzchnię i pobocza. Roboty obejmują wbudowanie nowej nawierzchni o szerokości 5,5 m oraz wykonaniu poboczy. Planowane jest zakończenie prac jeszcze w tym roku. Inwestycja realizowana jest w całości ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 160 tyś zł.