Trwają prace remontowe na tzw. „chudym” moście w miejscowości Stróża. Roboty obejmują sfrezowanie starej nawierzchni, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej płyty pomostu, wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz piaskowanie i malowanie poręczy.

Wartość robót: ok. 95 tyś zł.