Zakończyły się prace na drodze powiatowej nr K1935 w miejscowości Jasienica. Roboty obejmowały rozbiórkę starego mostu i budowę w jego miejsce nowego obiektu mostowego o klasie nośności B. Przebudowane zostały również dojazdy do nowego obiektu mostowego po obu jego stronach o łącznej długości blisko 1 km. Inwestycja współfinansowana była ze środków rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 1 991 234 zł. Pozostała kwota to środki pochodzące z budżetu Powiatu Myślenickiego.

Wartość robót: ok. 3 921 tyś zł.