PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1938 GŁOGOCZÓW – BĘCZARKA – KRZYWACZKA OD KM 3+372 DO KM 3+722 W MIEJSCOWOŚCI KRZYWACZKA,POLEGAJACA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM

PRZEBUDOWA MOSTU O NR JNI 01016695 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA W KM 8+700

WYKONANIE ZATWIERDZONYCH STAŁYCH ORGANIZACJI RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1943,
ODCINEK 1: OD KM 7+007 DO KM 7+867 WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1942 W KM 7+134,50 W MIEJSCOWOŚCI KRZYSZKOWICE,
ODCINEK 2: OD KM 9+940 DO KM 10+740 WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1947 W KM 10+740 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1943 OD KM 7+007 DO KM 7+867 WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1942 W KM 7+134,50 W MIEJSCOWOŚCI KRZYSZKOWICE, POWIAT MYŚLENICKI
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1943 OD KM 9+940 DO KM 10+740 WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1947 W KM 10+740 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1989 UL. SPORTOWA OD KM 0+000 DO KM 0++485 W MIEJSCOWOŚCI SUŁKOWICE, POLEGAJACA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM

ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH POWIATOWYCH W ZDP MYŚLENCIE – 2020 R.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA DROGACH POWITOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2020 R.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1951K SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE W KM OD 2+148 DO KM 3+133 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI: ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1951K SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE W KM OD 2+148 DO KM 3+133 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI – NAWIERZCHNIA ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1951K SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE W KM OD 2+148 DO KM 3+133 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI – CHODNIK

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1984 – UL. JAGIELLOŃSKA W KM 1+280,000 DO KM 1+987,000 W MIEJSCOWOŚCI DOBCZYCE, POWIAT MYŚLENICKI: ZADANIE NR 1 – REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1984 – UL. JAGIELLOŃSKA W KM 1+280,000 DO KM 1+987,000 W MIEJSCOWOŚCI DOBCZYCE, POWIAT MYŚLENICKI – NAWIERZCHNIA ZADANIE NR 2 – REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1984 – UL. JAGIELLOŃSKA W KM 1+280,000 DO KM 1+987,000 W MIEJSCOWOŚCI DOBCZYCE, POWIAT MYŚLENICKI – CHODNIK

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1940K KRZYWACZKA – SKAWINA W KM OD 0+032,780 DO KM 0+406,350 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1939K W KM 0+353,200 W MIEJSCOWOŚCI KRZYWACZKA, POWIAT MYŚLENICKI