Remont drogi powiatowej nr K1689 Stróża – Trzebunia, w pięciu odcinkach, w km 4+450 -4+500, 4+805 - 5+345, 5+345 - 5+445, 5+925 - 5+975 i 9+510 - 9+820, w miejscowości Trzebunia

 

Link do postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD związanych z przebudową infrastruktury drogowo-mostowej

 

Link do postępowania

Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z przebudową infrastruktury drogowo-mostowej

 

Link do postępowania

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU O NR JNI 01016674 I BUDOWA NOWEGO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1928 MYŚLENICE – WIŚNIOWA W MEJSCOWOŚCI LIPNIK W KM 12+150 WRAZ Z DOJAZDAMI

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH W KORNATCE, SIEPRAWIU, DROGINI I ŁĘKACH