ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU O NR JNI 01016674 I BUDOWA NOWEGO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1928 MYŚLENICE – WIŚNIOWA W MEJSCOWOŚCI LIPNIK W KM 12+150 WRAZ Z DOJAZDAMI

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DRÓG POWIATOWYCH W KORNATCE, SIEPRAWIU, DROGINI I ŁĘKACH

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU MYŚLENICKIEGO POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ W MIEJSCOWOŚCI TRZEMEŚNIA I PORĘBA (GMINA MYŚLENICE)