PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1928 MYŚLENICE - WIŚNIOWA W KM 10+870 – 11+000 ORAZ 14+880 – 15+405 W MIEJSCOWOŚCI LIPNIK I WIŚNIOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1980 – ULICA SŁONECZNA W MYŚLENICACH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1980 – ULICA SŁONECZNA W MYŚLENICACH

PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ K1961 KOMORNIKI – KAWEC – ŻEROSŁAWICE NA POTOKU KRZYWORZEKA W MIEJSCOWOŚCI CZASŁAW (JNI 01016658)

MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1986 – UL. NOWOWIEJSKA W DOBCZYCACH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1943 – UL. SIENKIEWICZA W MIEŚCIE MYŚLENICE

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW Z DROGĄ GMINNĄ W MIEJSCOWOŚCI PCIM

Roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych w ZDP Myślenice – 2017 r.

Zabezpieczenie osuwiska przed dalszą aktywnością, na działkach nr 131/6, 132/2, 136, 148, 169, 170/6, 170/7 i 321 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K1954 Dziekanowice – Jankówka w miejscowości Dziekanowice w km 0+110 – 0+220