Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji związanych z przebudową infrastruktury drogowej ZRiD

 

Link do postępowania

Informacja o kwocie

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 – gmina Myślenice-południe, miasto Myślenice i gmina Pcim

 

Link do postępowania

Przebudowa dróg powiatowych wraz z przejściami dla pieszych w ramach RFRD

 

Link do postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr K1944 Borzęta – Gorzków w km 5+980 – 6+460 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową K1952 w miejscowości Czechówka i Siepraw

 

Link do postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr K1933 Osieczany - Trzemeśnia - Zasań w km 0+105,00 - 1+100,60 w miejscowości Osieczany

 

Link do postępowania

Przebudowa drogi powiatowej nr K1953 Brzączowice – Gorzków w km 3+877 – 4+110 w miejscowości Bieńkowice

 

Link do postępowania

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024 - powiat myślenicki

 

Link do postępowania

Konserwacja i remont mostu o nr JNI 01016707 w ciągu drogi powiatowej nr K1687 Skomielna Czarna – Wieprzec w km 0+020 w miejscowości Skomielna Czarna

 

Link do postępowania

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych i infrastruktury drogowej na drogach powiatowych na terenie powiatu myślenickiego

 

Link do postępowania

Ręczne i mechaniczne oczyszczenie ulic powiatowych na terenie miasta Myślenice

 

Link do postępowania