PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1989 UL. SPORTOWA OD KM 0+000 DO KM 0++485 W MIEJSCOWOŚCI SUŁKOWICE, POLEGAJACA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM

ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH POWIATOWYCH W ZDP MYŚLENCIE – 2020 R.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA DROGACH POWITOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2020 R.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1951K SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE W KM OD 2+148 DO KM 3+133 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI: ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1951K SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE W KM OD 2+148 DO KM 3+133 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI – NAWIERZCHNIA ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1951K SIEPRAW – ŁYCZANKA – ŚWIĄTNIKI GÓRNE W KM OD 2+148 DO KM 3+133 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI – CHODNIK

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1984 – UL. JAGIELLOŃSKA W KM 1+280,000 DO KM 1+987,000 W MIEJSCOWOŚCI DOBCZYCE, POWIAT MYŚLENICKI: ZADANIE NR 1 – REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1984 – UL. JAGIELLOŃSKA W KM 1+280,000 DO KM 1+987,000 W MIEJSCOWOŚCI DOBCZYCE, POWIAT MYŚLENICKI – NAWIERZCHNIA ZADANIE NR 2 – REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1984 – UL. JAGIELLOŃSKA W KM 1+280,000 DO KM 1+987,000 W MIEJSCOWOŚCI DOBCZYCE, POWIAT MYŚLENICKI – CHODNIK

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1940K KRZYWACZKA – SKAWINA W KM OD 0+032,780 DO KM 0+406,350 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1939K W KM 0+353,200 W MIEJSCOWOŚCI KRZYWACZKA, POWIAT MYŚLENICKI

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 - powiat myślenicki

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1921 TOKARNIA – BOGDANÓWKA W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA W KM 0+000 – 0+927
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1925 WIŚNIOWA – WĘGLÓWKA W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓWKA W KM 5+017 – 5+457
ZADANIE NR 3 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1947 SIEPRAW – KAWĘCINY W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW W KM 0+604 – 0+908

REMONT DRÓG POWIATOWYCH: 1) NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA, DŁUGOŚCI OK. 0,3 KM; 2) NR K1927 WIŚNIOWA – WIERZBANOWA – PRZENOSZA – SKRZYDLNA W MIEJSCOWOŚCI WIERZBANOWA, DŁUGOŚCI OK. 1 KM 3) NR K1959 PODOLANY – KWAPINKA – KOMORNIKI W MIEJSCOWOŚCI MIERZEŃ, DŁUGOŚCI OK. 0,95 KM

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU O NR JNI I BUDOWA NOWEGO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1935 MYŚLENICE – BYSINA – JASIENICA W MIEJSCOWOŚCI JASIENICA W KM 5+600 WRAZ Z DOJAZDAMI