Wykonanie oznakowania na drogach powiatowych zgodnie z zatwierdzonymi organizacjami ruchu

ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH POWIATOWYCH W ZDP MYŚLENCIE – 2018 R.

REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW W KM 4+800

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1953 BRZĄCZOWICE – GORZKÓW OD KM 0+013 DO KM 4+116 W MIEJSCOWOŚCIACH: STOJOWICE, CZECHÓWKA, BIEŃKOWICE ORAZ K1949 CZECHÓWKA – STOJOWICE OD KM 0+000 DO KM 2+809 W MIEJSCOWOŚCIACH: CZECHÓWKA, STOJOWICE

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2018 R.

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1931 DOBCZYCE – KORNATKA – ZASAŃ W KM 2+180 – 2+900

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018- POWIAT MYŚLENICKI

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1941 GŁOGOCZÓW – WŁOSAŃ W KM 0+230 – 0+680 W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOCZÓW