PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1943 OD KM 3+349 DO KM 7+007 (OBIEKT MOSTOWY W KM 4+870) W MIEJSCOWOŚCI POLANKA, ZAWADA, KRZYSZKOWICE, POWIAT MYŚLENICKI – W FORMULE „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

REMONT MOSTU O NR JNI 01016691 W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1934 PCIM – KRZYWICA – PORĘBA W MIEJSCOWOŚCI PCIM W KM 0+400

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INWESTYCJI PN. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1928 MYŚLENICE – WIŚNIOWA OD KM 1+065 DO KM 1+960 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ:
1) SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR K1933 OSIECZANY – TRZEMEŚNIA – ZASAŃ W KM 1+374 NA RONDO
2) OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH W/C DROGI POWIATOWEJ NR K1928 W MIEJSCOWOŚCI OSIECZANY I DROGINIA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1952 OD KM 0+090 DO KM 1+033 W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW, POWIAT MYŚLENICKI

ODBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 1622K I 1626K:
ZADANIE NR 1 - ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1622K DĄBIE – SZCZYRZYC - DOBRA W MIEJSCOWOŚCIACH POZNACHOWICE GÓRNE I KRZESŁAWICE W KM 3+920 – 4+070
ZADANIE NR 2 - ODBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1626K KASINKA MAŁA – WĘGLÓWKA – KASINA WIELKA W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓWKA W KM 0+710 – 0+850

NAPRAWA PRZEPUSTU W KM 4+600, W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1924K PCIM – MAŁA SUCHA – WĘGLÓWKA, W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓWKA

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021

REMONT DROGI POWIATOWEJ NR K1943 OD KM 7+867 DO KM 9+700 W MIEJSCOWOŚCI KRZYSZKOWICE, POWIAT MYŚLENICKI