Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 - powiat myślenicki

PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1921 TOKARNIA – BOGDANÓWKA W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA W KM 0+000 – 0+927
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1925 WIŚNIOWA – WĘGLÓWKA W MIEJSCOWOŚCI WĘGLÓWKA W KM 5+017 – 5+457
ZADANIE NR 3 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1947 SIEPRAW – KAWĘCINY W MIEJSCOWOŚCI SIEPRAW W KM 0+604 – 0+908

REMONT DRÓG POWIATOWYCH: 1) NR K1685 PCIM – TOKARNIA – JORDANÓW W MIEJSCOWOŚCI TOKARNIA, DŁUGOŚCI OK. 0,3 KM; 2) NR K1927 WIŚNIOWA – WIERZBANOWA – PRZENOSZA – SKRZYDLNA W MIEJSCOWOŚCI WIERZBANOWA, DŁUGOŚCI OK. 1 KM 3) NR K1959 PODOLANY – KWAPINKA – KOMORNIKI W MIEJSCOWOŚCI MIERZEŃ, DŁUGOŚCI OK. 0,95 KM

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU O NR JNI I BUDOWA NOWEGO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1935 MYŚLENICE – BYSINA – JASIENICA W MIEJSCOWOŚCI JASIENICA W KM 5+600 WRAZ Z DOJAZDAMI

MONTAŻ BARIER OCHRONNYCH PRZY DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO

WYKONANIE OZNAKOWANIA NA DROGACH POWIATOWYCH ZGODNIE Z ZATWIERDZONYMI ORGANIZACJAMI RUCHU

ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1938 GŁOGOCZÓW – BĘCZARKA – KRZYWACZKA W MIEJSCOWOŚCI KRZYWACZKA, W KM 3+707 – 4+017
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1945 ZAWADA – SIEPRAW W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA, W KM 0+130 – 0+800

ROBOTY UTRZYMANIOWE NA DROGACH POWIATOWYCH W ZDP MYŚLENCIE – 2019 R.

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2019 R.

BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM DROGI POWIATOWEJ NR K1625 TENCZYN – GLISNE NA ODCINKU OD KM 0+957 DO KM 1+372,7 W MIEJSCOWOŚCI TENCZYN