Remont drogi powiatowej nr K1685 na odcinku I – w km od 0+090 do km 2+850, na odcinku II – w km od 4+210 do km 4+950, na odcinku III – w km od 6+070 do km 6+590 w miejscowości Pcim, Krzczonów, Tokarnia, Powiat Myślenicki

Budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu dr. powiatowej nr K1935 oraz terenów przyległych do DP K1935 do odbiornika potoku Gościbia w km 2+150 w m. Sułkowice

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 - GMINA MYŚLENICE-PÓŁNOC, GMINA RACIECHOWICE I GMINA WIŚNIOWA

BUDOWA I PRZEPUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA NA SKRZYŻOWANIU W KM OD 2+820 DO 3+025 W MIEJSCOWOŚCI DROGINIA, POWIAT MYŚLENICKI
ZADANIE NR 2 – BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 1+498 DO 1+585 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 1+566) W MIEJSCOWOŚCI SUŁKOWICE, POWIAT MYŚLENICKI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 – GMINA I MIASTO SUŁKOWICE I GMINA WIŚNIOWA
ZADANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 NA TERENIE GMINY I MIASTA SUŁKOWICE - 20,0 km
2. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022 NA TERENIE GMINY WIŚNIOWA - 25,8 km