PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR K1953 BRZĄCZOWICE – GORZKÓW OD KM 0+013 DO KM 4+116 W MIEJSCOWOŚCIACH: STOJOWICE, CZECHÓWKA, BIEŃKOWICE ORAZ K1949 CZECHÓWKA – STOJOWICE OD KM 0+000 DO KM 2+809 W MIEJSCOWOŚCIACH: CZECHÓWKA, STOJOWICE

BIEŻĄCE UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO I POZIOMEGO NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU MYŚLENICKIEGO W 2018 R.

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi w formule „zaprojektuj i wybuduj”

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1931 DOBCZYCE – KORNATKA – ZASAŃ W KM 2+180 – 2+900

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2017/2018- POWIAT MYŚLENICKI

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1941 GŁOGOCZÓW – WŁOSAŃ W KM 0+230 – 0+680 W MIEJSCOWOŚCI GŁOGOCZÓW

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1928 MYŚLENICE - WIŚNIOWA W KM 10+870 – 11+000 ORAZ 14+880 – 15+405 W MIEJSCOWOŚCI LIPNIK I WIŚNIOWA

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1980 – ULICA SŁONECZNA W MYŚLENICACH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1980 – ULICA SŁONECZNA W MYŚLENICACH