PRZEBUDOWA PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH:
ZADANIE NR 1 – PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 4+010 DO 4+210 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 4+110) W MIEJSCOWOŚCI KRZCZONÓW, POWIAT MYŚLENICKI
ZADANIE NR 2 – PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 0+550 DO 0+665 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 0+584) W MIEJSCOWOŚCI MYŚLENICE, POWIAT MYŚLENICKI
ZADANIE NR 3 – PRZEBUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA W KM OD 4+945 DO 5+085 (W TYM PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH W KM 5+007) W MIEJSCOWOŚCI ZAKLICZYN, POWIAT MYŚLENICKI

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1928 MYŚLENICE – WIŚNIOWA OD KM 6+406 DO KM 7+593 I OD KM 8+136 DO KM 8+506 W MIEJSCOWOŚCI TRZEMEŚNIA I ZASAŃ, GMINA MYŚLENICE

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR K1947 SIEPRAW – KAWĘCINY POLEGAJĄCA NA PRZEBUDOWIE POBOCZA GRUNTOWEGO NA CHODNIK Z KOSTKI RUKOWEJ

ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO MOSTU O NR JNI 01016696 I BUDOWA NOWEGO MOSTU W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR K1921 TOKARNIA – BOGDANÓWKA W MIEJSCOWOŚCI BOGDANÓWKA W KM 4+300 WRAZ Z DOJAZDAMI