Przebudowa drogi powiatowej nr K1925 Wiśniowa – Węglówka od km 0+903 do km 1+393 w miejscowości Wiśniowa i Kobielnik

Odbudowa mostu o nr JNI 01016673 w ciągu drogi powiatowej nr K1928 Myślenice – Wiśniowa w km 5+260, w miejscowości Łęki i Trzemeśnia wraz z dojazdami