Opracowanie dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem decyzji związanych z przebudową infrastruktury drogowej ZRiD

 

Link do postępowania

Informacja o kwocie

Informacja o zmianie terminu otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert