Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 600 0000 zł. Koszt inwestycji – 1 000 000 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę trzech odcinków drogi o łącznej długości 0,26 km w ramach której zostaną wykonane trzy przejścia dla pieszych z tzw. azylem, dedykowanym oświetleniem z asymetrycznie rozmieszczonymi oprawami świetlnymi i aktywnym oznakowaniem znakami D-6 oraz perony przystankowe.