.

 

 

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcie przedstawia: Flagę i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 426 571 zł. Koszt inwestycji – 567 000 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku 0,182 km w ramach której zostanie wykonane przejście dla pieszych z dedykowanym oświetleniem z asymetrycznie rozmieszczonymi oprawami świetlnymi i aktywnym oznakowaniem znakami D-6, perony przystankowe oraz szykana zawężająca szerokość jezdni.

 

 

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 880 000 zł. Koszt inwestycji – 1 300 000 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości 0,42 km w ramach której zostanie wykonane przejście dla pieszych z tzw. azylem, dedykowanym oświetleniem z asymetrycznie rozmieszczonymi oprawami świetlnymi i aktywnym oznakowaniem znakami D-6, perony przystankowe, chodnik.

 

 

 

 

Zadanie obejmuje remont odcinka drogi powiatowej nr K1959 w miejscowościach Mierzeń i Komorniki o dł. 0,75 km, polegający na wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy, odwodnienia, likwidacji przełomów.

Wartość zadania – 532 577,70 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 426 062 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 106 515,70 zł.

 

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 600 0000 zł. Koszt inwestycji – 1 000 000 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę trzech odcinków drogi o łącznej długości 0,26 km w ramach której zostaną wykonane trzy przejścia dla pieszych z tzw. azylem, dedykowanym oświetleniem z asymetrycznie rozmieszczonymi oprawami świetlnymi i aktywnym oznakowaniem znakami D-6 oraz perony przystankowe.

 

 

 

Zadanie obejmuje remont odcinka drogi powiatowej nr K1932 w miejscowości Kornatka o dł. 1,99 km, polegający na wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy, likwidacji przełomów.

Wartość zadania – 1 228 154,39 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 800 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 428 154,39 zł.