Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 880 000 zł. Koszt inwestycji – 1 300 000 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości 0,42 km w ramach której zostanie wykonane przejście dla pieszych z tzw. azylem, dedykowanym oświetleniem z asymetrycznie rozmieszczonymi oprawami świetlnymi i aktywnym oznakowaniem znakami D-6, perony przystankowe, chodnik.