.

 

 

Flaga i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Zdjęcie przedstawia: Flagę i Godło Rzeczypospolitej Polskiej

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 1 879 289 zł. Koszt inwestycji – 3 758 579,57 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr K1685 Pcim – Tokarnia – Jordanów w km 7+250 z drogą powiatową nr K1922 Tokarnia – Więciórka – Trzebunia i drogą gminną nr K540395 na małe rondo w miejscowości Tokarnia, Powiat Myślenicki. W ramach inwestycji przebudowana zostanie także zatoka autobusowa, oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych zostaną wyposażone w dedykowane oświetlenie. Zaprojektowany nowy układ drogowy wymaga również przebudowy sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej.

 

 

 

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 1 080 000 zł. Koszt inwestycji – 2 160 000,00 zł.


W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek drogi powiatowej nr K1935 – ul. Wolności w Sułkowicach na długości 960 m. Przebudowa drogi polegała będzie m.in. na budowie chodnika, kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni.

 

 

 

 

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 880 000 zł. Koszt inwestycji – 1 300 000 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi o łącznej długości 0,42 km w ramach której zostanie wykonane przejście dla pieszych z tzw. azylem, dedykowanym oświetleniem z asymetrycznie rozmieszczonymi oprawami świetlnymi i aktywnym oznakowaniem znakami D-6, perony przystankowe, chodnik.

 

 

 

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 426 571 zł. Koszt inwestycji – 567 000 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku 0,182 km w ramach której zostanie wykonane przejście dla pieszych z dedykowanym oświetleniem z asymetrycznie rozmieszczonymi oprawami świetlnymi i aktywnym oznakowaniem znakami D-6, perony przystankowe oraz szykana zawężająca szerokość jezdni.

 

 

 

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 600 0000 zł. Koszt inwestycji – 1 000 000 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę trzech odcinków drogi o łącznej długości 0,26 km w ramach której zostaną wykonane trzy przejścia dla pieszych z tzw. azylem, dedykowanym oświetleniem z asymetrycznie rozmieszczonymi oprawami świetlnymi i aktywnym oznakowaniem znakami D-6 oraz perony przystankowe.