Zadanie obejmuje remont odcinka drogi powiatowej nr K1959 w miejscowościach Mierzeń i Komorniki o dł. 0,75 km, polegający na wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy, odwodnienia, likwidacji przełomów.

Wartość zadania – 532 577,70 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 426 062 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 106 515,70 zł.