Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z kwotą 426 571 zł. Koszt inwestycji – 567 000 zł.

Inwestycja obejmuje przebudowę drogi na odcinku 0,182 km w ramach której zostanie wykonane przejście dla pieszych z dedykowanym oświetleniem z asymetrycznie rozmieszczonymi oprawami świetlnymi i aktywnym oznakowaniem znakami D-6, perony przystankowe oraz szykana zawężająca szerokość jezdni.