Zadanie obejmuje remont odcinka drogi powiatowej nr K1932 w miejscowości Kornatka o dł. 1,99 km, polegający na wykonaniu remontu istniejącej nawierzchni jezdni, poboczy, likwidacji przełomów.

Wartość zadania – 1 228 154,39 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 800 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 428 154,39 zł.