Zadanie obejmuje trzy inwestycje: przebudowę drogi powiatowej nr K1931 w miejscowości Kornatka przebudowę drogi powiatowej nr K1950 w miejscowości Siepraw, przebudowę drogi powiatowej nr K1928 w miejscowościach Droginia i Łęki. We wszystkich czterech miejscowościach gdzie zlokalizowane są te trzy zadania odcinki dróg powiatowych zyskają nowe chodniki, nawierzchnie jezdni, odwodnienie, pobocza, oznakowanie. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg powiatowych to ok. 3,6 km.

Wartość zadania:

– dr. powiat. K1931 w m. Kornatka - 1 324 314,43 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 258 098,71 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 66 215,72 zł

– dr. powiat. K1928 w m. Droginia i Łęki - 1 746 120,24 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 658 814,23 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 87 306,01 zł.

– dr. powiat. K1950 w m. Siepraw - 7 700 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7 315 000,00 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 385 000,00 zł.