Zadanie obejmuje przebudowę dwóch odcinków drogi powiatowej nr K1923 w miejscowościach Trzemeśnia i Poręba o łącznej długości ok. 1,5 km. Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, poboczy chodnika, odwodnienia, zatok autobusowych, wyspy w osi jezdni rozdzielającej tor jazdy, oznakowania, przebudowę skrzyżowań.

Wartość zadania – 4 200 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – 3 990 000,00 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 210 000,00 zł.