Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni z poszerzeniem, pobocza na chodnik z kostki, przebudowę pobocza, zjazdów, chodnika, przebudowę 2 przejść dla pieszych typu „zwykłego” na „z wyspą azylu” wraz z: oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem.
Wartość zadania – 295 000,00 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 208 400 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 86 600,00 zł.