Zakres robót obejmuje przebudowę odcinka, ok. 680 m, drogi powiatowej nr K1963 w Myślenicach – ul. K. Wielkiego, polegająca na przebudowie jezdni, poszerzeniu jezdni, przebudowie 2 skrzyżowań z drogami gminnymi, przebudowie pobocza na chodnik z kostki, przebudowie zjazdów, przebudowie pobocza na zatokę autobusową, przebudowie pobocza na miejsca postojowe, wykonaniu przejścia dla pieszych z wyspą azylu, dedykowanym oświetleniem, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu, wykonaniu wyspy z odgięciem toru jazdy, przebudowie poboczy, przebudowie odwodnienia, wykonaniu kanału technologicznego.
Wartość zadania – 2 094 115,29 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1 142 654 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego –951 461,29 zł.