Zakres robót obejmuje budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr K1937 – ul. Ptasznica w miejscowości Sułkowice, obejmująca przebudowę jezdni z poszerzeniem, pobocza na chodnik z kostki, poboczy, zjazdów, istniejącego chodnika i wykonanie przejścia dla pieszych z „wyspą azylu” wraz z oświetleniem dedykowanym, aktywnym oznakowaniem, urządzeniami systemu automatycznego pomiaru i informowania o prędkości pojazdu.
Wartość zadania – 249 627,39 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 199 701 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 49 926,39 zł.