Jest to odcinek pomiędzy skrzyżowaniami w ciągu drogi powiatowej K1943 w miejscowościach Krzyszkowice i Siepraw. Zakres robót: na długości ok. 1,8 km - nawierzchnia jezdni, pobocza, chodnik, odwodnienie oraz likwidacja tzw. przełomów w jezdni.
Wartość zadania – 1 374 549,23 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 687 274 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 687 275,23 zł.