Zakres robót: przebudowa dwóch skrzyżowań z innymi drogami powiatowymi (w Krzyszkowicach i w Sieprawiu), jezdnia na dł. ok. 1,7 km wraz z poszerzeniami, pobocza na chodnik z kostki betonowej o dł. blisko 1,5 km oraz zjazdów i odwodnienia. Dodatkowo w ramach poprawy bezpieczeństwa w zakresie znalazło się przejście dla pieszych z tzw. azylem.
Wartość zadania – 2 374 385,88 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1 187 192 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 1 187 193,88 zł.