Zadanie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres robót: obiekt mostowy w km 4+870 (na granicy miejscowości Polanka i Zawada), odcinek drogi o długości ok. 3,6 km - nawierzchnia jezdni, pobocza, chodnik o dł. ok. 3,5 km, odwodnienie, likwidacja tzw. przełomów w jezdni, zatoki autobusowe, przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem, dedykowanym oświetleniem, montaż radaru z aktywna tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości pojazdu, wyspa dzieląca na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy.
Wartość zadania – 9 970 060,20 zł
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 4 334 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 5 636 060,20 zł.