Przebudowa początkowego odcinka drogi K1952 o długości blisko 950 m. Zakres robót: budowa chodnika na całym odcinku, kanalizacji deszczowa, nowa nawierzchnia jezdni, montaż radaru z aktywna tablicą o zmiennej treści informującą o prędkości pojazdu.
Wartość zadania - 1 050 000 zł.
Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 525 000 zł.
Wkład własny Powiatu Myślenickiego – 525 000 zł.