W wyniku intensywnych opadów deszczu uszkodzony został odcinek drogi powiatowej nr 1622K na granicy miejscowości Poznachowice Górne i Krzesławice o dł. 0,15 km. Celem projektu jest odbudowa podmytego i uszkodzonego odcinka drogi. Prace budowlane będą polegać na odbudowie konstrukcji jezdni, poboczy, korpusu i korony drogi wraz z umocnieniem skarp korpusu drogi narzutem kamiennym oraz odtworzeniem stalowych barier sprężystych na tym odcinku. Docelowo, temu odcinkowi zostanie przywrócony dawny kształt przez co zarówno ten odcinek jak i cała droga będzie mogła pełnić swoja pierwotną funkcję. Droga powiatowa 1622K stanowi połączenie komunikacyjne pomiędzy gminami Raciechowice w powiecie myślenickim i Jodłownik w powiecie limanowskim. Jest istotnym szlakiem drogowym dla mieszkańców tych granicznych gmin oraz pozostałych podróżujących tą drogą.

251 473,50 zł - wartość robót

w tym:

201 178,00 zł - dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie,

50 295,50 zł - środki z budżetu Powiatu Myślenickiego.